Home

DrieDee Plus

Leerlingvolgsysteem voor Nieuwkomers in het onderwijs

Over DrieDee Plus

Om de ontwikkelingen van Nieuwkomers in het basisonderwijs goed te kunnen volgen, heeft Cedin in samenwerking met LOWAN het volgsysteem DrieDee Plus ontwikkeld. De resultaten van Nieuwkomers worden in DrieDee Plus gemonitord op basis van landelijke leerlijnen voor nieuwkomers. De gegevens zijn eenvoudig over te dragen naar een vervolgschool.

Het systeem monitort op leerlijnen en doelen binnen deze leerlijnen. De ontwikkelingen van iedere afzonderlijke leerling zijn op elk gewenst moment te bekijken. DrieDee Plus kan uitstekend naast andere systemen, zoals Parnassys of Esis, worden gebruikt.

Screenshots DrieDee Plus

Begeleiding bij DrieDee Plus

Cedin begeleidt scholen bij de invoering van DrieDee Plus met de volgende trainingen:

  • Basistraining DrieDee Plus (knoppencursus):
    • Tijdens de basistraining laten we zien hoe je het programma gebruikt en wat de mogelijkheden zijn op de verschillende niveaus. De basistraining is eventueel toe te spitsen op niveau ven een leerkracht.
  • Verdiepingstraining DrieDee Plus:
    • Tijdens de verdiepingstraining leer je hoe je zicht krijgt op ontwikkeling van een leerling en de mogelijkheden in het kader van de leerlingenzorg. Dit is een actieve bijeenkomst waarin geoefend wordt, met name in de velden “behoefte” en “resultaten” die je terugvindt in DrieDee Plus.
  • Kwaliteitszorg in DrieDee Plus:
    • Het monitoren van school-, groeps-, leerlijn- en leerlingresultaten & planvorming op alle niveaus staat in deze training centraal. Dit is zinvol als er gedurende een jaar actief gewerkt is met het programma en er veel resultaten in staan.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor een offerte op maat, aangepast aan jouw wensen.

 

Kwaliteitszorg

Door regelmatig en op een cyclische wijze met elkaar de kwaliteit van het onderwijs onder de loep te nemen, te bespreken, te verbeteren en verder te ontwikkelen werk je aan de ‘bedoeling’ van het onderwijs. Doordat je dit samen doet ontstaat er draagvlak bij alle medewerkers in de school. Dit zorgt voor een hoge betrokken die gericht is op het dagelijks handelen in de klas, zodat de missie van de school realiteit wordt.

De adviseurs van Cedin helpen je graag verder met de kwaliteit van je onderwijs. Bekijk hier wat wij voor je kunnen betekenen.

Voordelen

Hieronder enkele voordelen van de DrieDee Plus applicatie.

Monitoring volgens Nieuwkomers Leerlijnen

DrieDee Plus werkt met leerlijnen sets die door Lowan speciaal ontwikkeld zijn voor leerlingen van Nieuwkomers. Deze leerlijnen kennen eigen toetsnormen die op schoolniveau naar eigen inzicht zijn aan te passen. Wil je groepsniveaus hanteren of toch eigen groepen vormen? Dat kan.

Compleet dossier per leerling

Specifieke nieuwkomers-leerling gegevens kunnen worden vastgelegd en bijgehouden. Een leerling wordt individueel ingedeeld naar eigen kunnen en vermogen, en ook op deze wijze individueel gevolgd. Indien nodig kunnen per leerling afwijkende doelen worden vastgelegd.

Kwaliteitszorg en verantwoording

Eigen schoolnorm instellen op basis van up-to-date toets- én inspectienorm. Opbrengstdoelen voor de school stellen en evalueren. Meerjaren trendanalyses per toets, per groep, tussen- en eindopbrengsten. Horizontale en verticale verantwoording met het schooljaarverslag.

DrieDee Plus bestellen

DrieDee Plus is beschikbaar voor iedere basisschool met leerlingen van nieuwkomers. Bij aanschaf krijg je onbeperkt toegang tot alle functionaliteit binnen de applicatie. Je kunt zelf de gebruikers aanmaken die je nodig hebt. DrieDee Plus is al beschikbaar vanaf € 195,- per schooljaar.

Home

DrieDee Online

DrieDee Plus is gebaseerd op DrieDee Online. DrieDee Online biedt structurele aandacht voor opbrengstgericht werken op bestuurs-, school- én groepsniveau in een gebruiksvriendelijke applicatie. DrieDee Online is de basis omgeving van DrieDee Plus, echter heeft de Plus omgeving de verdieping van de leerling. Is dit niet nodig dan heeft u voldoende aan DrieDee Online.

Over Cedin

Cedin is een organisatie van bevlogen professionals met hart voor onderwijs en zorg. We adviseren scholen die de kwaliteit van hun onderwijs willen verbeteren. Daarnaast begeleiden en behandelen we kinderen en jongeren in de jeugdhulp, dyslexiezorg of leerlingenzorg. Ouders bieden wij een steun in de rug bij de opvoeding en leerkrachten kunnen op ons rekenen als leerlingen extra zorg nodig hebben. Zo brengen wij onderwijs en zorg samen in de driehoek Kind – School – Gezin.

Cedin is een stichting met een maatschappelijk doel. Wij geloven erin dat ieder mens zich kan ontwikkelen: talenten ontdekken en benutten, belemmeringen wegnemen, kansen creëren. Daar dragen wij aan bij, al 45 jaar lang. Wat we doen, doet ertoe. Dat maakt ons werk zo mooi!

Het ondersteunen van onderwijs aan Nieuwkomers sluit naadloos aan bij verschillende expertises binnen onze organisatie. Neem bijvoorbeeld onze jarenlange ervaring bij het begeleiden van twee- en drietalig onderwijs vanuit het Centrum Meertaligheid van Cedin of het ondersteunen van professionals bij het omgaan met Nieuwkomers en de hulpvragen die daarbij komen kijken.

Daarnaast ontwerpt Cedin webapplicaties vanuit een sterke onderwijskundige visie. In samenwerking met LOWAN en nieuwkomersscholen in Noord-Nederland is DrieDee Plus tot stand gekomen. DrieDee Plus is een afgeleide van ons bestaande monitoringssysteem DrieDee Online.

Kijk voor meer informatie over Cedin op onze website www.cedin.nl

Contactgegevens

CEDIN
LAVENDELHEIDE 21
9202 PD  DRACHTEN
Telefoon: 088 0200 300
E-mail: info@cedin.nl