Home

DrieDee Plus

Leerlingvolgsysteem voor Nieuwkomers in het onderwijs

Over DrieDee Plus

Om de ontwikkelingen van Nieuwkomers in het basisonderwijs goed te kunnen volgen, heeft Cedin in samenwerking met LOWAN het volgsysteem DrieDee Plus ontwikkeld. De resultaten van Nieuwkomers worden in DrieDee Plus op verschillende niveaus gemonitord: op leerling-, groeps-, school- en bestuursniveau. De gegevens zijn eenvoudig over te dragen naar een vervolgschool.

Het systeem monitort op leerlijnen en doelen binnen deze leerlijnen. De ontwikkelingen van iedere afzonderlijke leerling zijn op elk gewenst moment te bekijken. DrieDee Plus kan uitstekend naast andere systemen, zoals Parnassys of Esis, worden gebruikt. Gegevens hoeven niet afzonderlijk en opnieuw te worden ingevuld.

 

DrieDee Plus is vernieuwd!

DrieDee Plus is in de zomer van 2018 volledig vernieuwd op basis van de wensen en ervaringen van de huidige gebruikers.  Het programma sluit hiermee nog beter aan bij de praktijk. Lees meer.

Screenshots DrieDee Plus

Voordelen

Hieronder enkele voordelen van de DrieDee Plus applicatie.

Monitoring volgens Nieuwkomers Leerlijnen

DrieDee Plus werkt met leerlijnen sets die door Lowan speciaal ontwikkeld zijn voor leerlingen van Nieuwkomers. Deze leerlijnen kennen eigen toetsnormen die op schoolniveau naar eigen inzicht zijn aan te passen. Wil je groepsniveaus hanteren of toch eigen groepen vormen? Dat kan.

Compleet dossier per leerling

Specifieke nieuwkomers-leerling gegevens kunnen worden vastgelegd en bijgehouden. Een leerling wordt individueel ingedeeld naar eigen kunnen en vermogen, en ook op deze wijze individueel gevolgd. Indien nodig kunnen per leerling afwijkende doelen worden vastgelegd.

Kwaliteitszorg en verantwoording

Eigen schoolnorm instellen op basis van up-to-date toets- én inspectienorm. Opbrengstdoelen voor de school stellen en evalueren. Meerjaren trendanalyses per toets, per groep, tussen- en eindopbrengsten. Horizontale en verticale verantwoording met het schooljaarverslag.

DrieDee Plus bestellen

DrieDee Plus is beschikbaar voor iedere basisschool met leerlingen van nieuwkomers. Bij aanschaf krijg je onbeperkt toegang tot alle functionaliteit binnen de applicatie. Je kunt zelf de gebruikers aanmaken die je nodig hebt. DrieDee Plus is al beschikbaar vanaf € 195,- per schooljaar.

Home

DrieDee Online

DrieDee Plus is gebaseerd op DrieDee Online. DrieDee Online biedt structurele aandacht voor opbrengstgericht werken op bestuurs-, school- én groepsniveau in een gebruiksvriendelijke applicatie. DrieDee Online is de basis omgeving van DrieDee Plus, echter heeft de Plus omgeving de verdieping van de leerling. Is dit niet nodig dan heeft u voldoende aan DrieDee Online.

Over Cedin

Cedin levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Dagelijks ondersteunen wij kind, school en gezin bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken. Wij doen dit vanuit de gedachte dat ieder mens het in zich heeft om zich te ontwikkelen, altijd!

Al ruim 45 jaar zijn wij actief binnen het onderwijs. Het ondersteunen van onderwijs aan Nieuwkomers sluit naadloos aan bij verschillende expertises binnen onze organisatie. Neem bijvoorbeeld onze jarenlange ervaring bij het begeleiden van twee- en drietalig onderwijs vanuit het Centrum Meertaligheid van Cedin of het ondersteunen van professionals bij het omgaan met Nieuwkomers en de hulpvragen die daarbij komen kijken.

Daarnaast ontwerpt Cedin webapplicaties vanuit een sterke onderwijskundige visie. In samenwerking met LOWAN en nieuwkomersscholen in Noord-Nederland is DrieDee Plus tot stand gekomen. DrieDee Plus is een afgeleide van ons bestaande monitoringssysteem DrieDee Online.

Kijk voor meer informatie over Cedin op onze website www.cedin.nl

Contactgegevens

CEDIN
LAVENDELHEIDE 21
9202 PD  DRACHTEN
Telefoon: 088 0200 300
E-mail: info@cedin.nl