driedee-plus-nieuwkomers-leerlingvolgsysteem

DrieDee Plus – Leerlingvolgsysteem voor Nieuwkomers in het onderwijs

Over DrieDee Plus

Om de ontwikkelingen van Nieuwkomers in het basisonderwijs goed te kunnen volgen is onder toeziend oog van LOWAN het volgsysteem DrieDee Plus ontwikkeld. De resultaten van Nieuwkomers worden in DrieDee Plus gemonitord op basis van landelijke leerlijnen voor Nieuwkomers. De gegevens zijn eenvoudig over te dragen naar een vervolgschool.

Het systeem monitort op leerlijnen en doelen binnen deze leerlijnen. De ontwikkelingen van iedere afzonderlijke leerling zijn op elk gewenst moment te bekijken. DrieDee Plus kan uitstekend naast andere systemen, zoals Parnassys of Esis, worden gebruikt.

Screenshots DrieDee Plus

LOWAN neemt DrieDee Plus over

Een aantal jaren geleden heeft Cedin in opdracht van LOWAN-PO en de PO-Raad het leerlingvolgsysteem DrieDeePlus ontwikkeld. Middels dit programma kunnen de leerlijnen en de resultaten van Nieuwkomers in het primair onderwijs worden bijgehouden. Afgelopen jaren is het programma, met ondersteuning uit het veld, doorontwikkeld en wordt het door veel nieuwkomersscholen gebruikt.

Per 1 oktober heeft Cedin het programma DrieDee Plus overgedragen aan LOWAN-PO. Voor de gebruikers van het programma zal er vooralsnog niets veranderen. Zij kunnen met DrieDee Plus blijven werken zoals ze gewend zijn. Als nieuwe eigenaar gaat LOWAN op zoek naar een partij die hen zal ondersteunen in het onderhoud en de verdere ontwikkeling van het programma. De gebruikers van DrieDeePlus zijn allen afzonderlijk op de hoogte gesteld van de overname.

LOWAN is Cedin dankbaar voor de ontwikkeling van het leerlingvolgsysteem wat door vele nieuwkomersscholen wordt gebruikt en voor het feit dat zij ons de gelegenheid hebben gegeven om met DrieDeePlus door te gaan.

Training DrieDee Plus

Een goed begin is het halve werk! Start met een van DrieDee Plus trainingen:

Basistraining DrieDee Plus (op locatie of online)
Tijdens de basistraining laten we zien hoe je het programma gebruikt en wat de mogelijkheden zijn op de verschillende niveaus. De basistraining is eventueel toe te spitsen op het niveau van een leerkracht.

Verdiepingstraining DrieDee Plus
Tijdens de verdiepingstraining leer je hoe je zicht krijgt op ontwikkeling van een leerling en de mogelijkheden in het kader van de leerlingenzorg. Dit is een actieve bijeenkomst waarin geoefend wordt, met name in de velden “behoefte” en “resultaten” die je terugvindt in DrieDee Plus. Ook het monitoren van school-, groeps-, leerlijn- en leerlingresultaten & planvorming op alle niveaus staat in deze training centraal. Dit is zinvol als er gedurende een jaar actief gewerkt is met het programma en er veel resultaten in staan.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op of regel direct een training bij je bestelling.

Voordelen

Hieronder enkele voordelen van de DrieDee Plus applicatie.

Monitoring volgens Nieuwkomers Leerlijnen

DrieDee Plus werkt met leerlijnen sets die door LOWAN speciaal ontwikkeld zijn voor leerlingen van Nieuwkomers. Deze leerlijnen kennen eigen toetsnormen die op schoolniveau naar eigen inzicht zijn aan te passen. Wil je groepsniveaus hanteren of toch eigen groepen vormen? Dat kan.

Compleet dossier per leerling

Specifieke nieuwkomers-leerling gegevens kunnen worden vastgelegd en bijgehouden. Een leerling wordt individueel ingedeeld naar eigen kunnen en vermogen, en ook op deze wijze individueel gevolgd. Indien nodig kunnen per leerling afwijkende doelen worden vastgelegd.

Kwaliteitszorg en verantwoording

Eigen schoolnorm instellen op basis van up-to-date toets- én inspectienorm. Opbrengstdoelen voor de school stellen en evalueren. Meerjaren trendanalyses per toets, per groep, tussen- en eindopbrengsten. Horizontale en verticale verantwoording met het schooljaarverslag.

DrieDee Plus bestellen

DrieDee Plus is beschikbaar voor iedere basisschool met leerlingen van Nieuwkomers. Bij aanschaf krijg je onbeperkt toegang tot alle functionaliteiten binnen de applicatie. Je kunt zelf de gebruikers aanmaken die je nodig hebt. DrieDee Plus is al beschikbaar vanaf € 195,- per schooljaar.

Home