driedee-plus-nieuwkomers-leerlingvolgsysteem

DrieDee Plus – Leerlingvolgsysteem voor Nieuwkomers in het onderwijs

School360 neemt DrieDee Plus over

Een aantal jaren geleden is in opdracht van LOWAN-PO en de PO-Raad het leerlingvolgsysteem DrieDee Plus ontwikkeld. Middels dit programma kunnen de leerlijnen en de resultaten van Nieuwkomers in het primair onderwijs worden bijgehouden. Afgelopen jaren is het programma, met ondersteuning uit het veld, doorontwikkeld en wordt het door veel nieuwkomersscholen gebruikt.

LOWAN is voor de doorontwikkeling en het onderhoud van DrieDee Plus een samenwerking aangegaan met School360. Voor de gebruikers van het programma zal er niets veranderen. Zij kunnen met DrieDee Plus blijven werken zoals ze gewend zijn.

Screenshots DrieDee Plus

Over DrieDee Plus

Om de ontwikkelingen van Nieuwkomers in het basisonderwijs goed te kunnen volgen is onder toeziend oog van LOWAN het volgsysteem DrieDee Plus ontwikkeld. De resultaten van Nieuwkomers worden in DrieDee Plus gemonitord op basis van landelijke leerlijnen voor Nieuwkomers. De gegevens zijn eenvoudig over te dragen naar een vervolgschool.

Het systeem monitort op leerlijnen en doelen binnen deze leerlijnen. De ontwikkelingen van iedere afzonderlijke leerling zijn op elk gewenst moment te bekijken. DrieDee Plus kan uitstekend naast andere systemen, zoals Parnassys of Esis, worden gebruikt.

Op dit moment ontwikkelen we een compleet nieuwe versie van het leerlingvolgsysteem. De nieuwe versie zal SchoolKr8 gaan heten en zal ook extra functionaliteit gaan krijgen. 

Training DrieDee Plus

Een goed begin is het halve werk! Start met een van DrieDee Plus trainingen:

Basistraining DrieDee Plus (op locatie of online)
Tijdens de basistraining laten we zien hoe je het programma gebruikt en wat de mogelijkheden zijn op de verschillende niveaus. De basistraining is eventueel toe te spitsen op het niveau van een leerkracht.

Verdiepingstraining DrieDee Plus
Tijdens de verdiepingstraining leer je hoe je zicht krijgt op ontwikkeling van een leerling en de mogelijkheden in het kader van de leerlingenzorg. Dit is een actieve bijeenkomst waarin geoefend wordt, met name in de velden “behoefte” en “resultaten” die je terugvindt in DrieDee Plus. Ook het monitoren van school-, groeps-, leerlijn- en leerlingresultaten & planvorming op alle niveaus staat in deze training centraal. Dit is zinvol als er gedurende een jaar actief gewerkt is met het programma en er veel resultaten in staan.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op of regel direct een training bij je bestelling.

Voordelen

Hieronder enkele voordelen van de DrieDee Plus applicatie.

Monitoring volgens Nieuwkomers Leerlijnen

DrieDee Plus werkt met leerlijnen sets die door LOWAN speciaal ontwikkeld zijn voor leerlingen van Nieuwkomers. Deze leerlijnen kennen eigen toetsnormen die op schoolniveau naar eigen inzicht zijn aan te passen. Wil je groepsniveaus hanteren of toch eigen groepen vormen? Dat kan.

Compleet dossier per leerling

Specifieke nieuwkomers-leerling gegevens kunnen worden vastgelegd en bijgehouden. Een leerling wordt individueel ingedeeld naar eigen kunnen en vermogen, en ook op deze wijze individueel gevolgd. Indien nodig kunnen per leerling afwijkende doelen worden vastgelegd.

Kwaliteitszorg en verantwoording

Eigen schoolnorm instellen op basis van up-to-date toets- én inspectienorm. Opbrengstdoelen voor de school stellen en evalueren. Meerjaren trendanalyses per toets, per groep, tussen- en eindopbrengsten. Horizontale en verticale verantwoording met het schooljaarverslag.

DrieDee Plus bestellen

DrieDee Plus is beschikbaar voor iedere basisschool met leerlingen van Nieuwkomers. Bij aanschaf krijg je onbeperkt toegang tot alle functionaliteiten binnen de applicatie. Je kunt zelf de gebruikers aanmaken die je nodig hebt. DrieDee Plus is al beschikbaar vanaf € 195,- per schooljaar.

Home